Các Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Trên Đám Mây

Nếu công ty bạn giống như phần lớn các công ty khác, chuỗi cung ứng của bạn là chiếc chìa khoá tạo ra sự khác biệt. Tốc độ, chất lượng và sự hiểu biết sâu sắc là rất quan trọng trong việc giữ cho chuỗi hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên với cách làm lỗi thời, những biến động trong chất lượng, và sự thiếu hụt một cái nhìn sâu sắc tức thì vào cả quá trình, cái gì là giải pháp tốt nhất để vượt trên các đối thủ cạnh tranh của bạn – và ở phía trước các khách hàng?

Gói các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng trên đám mây của Pivot88 giải quyết chính xác thách thức này bằng cách mang tới thông tin kinh doanh, phân tích, tính rõ ràng và kiểm soát trong mọi bước của quá trình sản xuất của bạn. Kết hợp với nhau, Gói Pro của chúng tôi đại diện cho một bước nhảy vọt trong quản lý chất lượng sản phẩm, tình trạng đặt hàng và hoạt động nhà cung ứng.

Dữ Liệu Chuỗi Cung Ứng, Thông Tin Kinh Doanh và Phân Tích Thời Gian Thực Tế

Dành khả năng truy cập dữ liệu, phân tích và thông tin kinh doanh quan trọng tại mọi cấp của chuỗi cung ứng của bạn, nâng cao tốc độ sản xuất, và tiêu chuẩn hoá chất lượng sản phẩm giữa các nhà hợp tác—tất cả trên một sàn di động đám mây chung.
Các đặc tính then chốt của Pivot88 bao gồm:

  • Tập hợp dữ liệu trên đám mây với quyền truy cập từ bất cứ nơi đâu, tại bất cứ thời điểm nào
  • Gói giá trị gia tăng gồm các phân tích nhấn mạnh các lĩnh vực then chốt trong nâng cao chất lượng & giảm lỗi
  • Cập nhật trong thời gian thực tế với cái nhìn sâu sắc trực tuyến vào bên trong hoạt động nhà cung cấp & tính hiệu quả ngay tức thời trực tiếp
  • Tích hợp trơn tru với ERP hoặc hệ thống kinh doanh (PLM, SAP, Oracle, vân vân)
  • Dòng thời gian triển khai nhanh tập trung vào các thông số kỹ thuật và yêu cầu cấu hình quan trọng
  • Quy trình công việc trực tuyến cho việc kiểm tra chất lượng, sự không đồng nhất, đòi bồi hoàn nhà cung cấp và quản lý chuyển giao.
  • Các ứng dụng di động và bảng cho các nhà cung ứng và thanh tra

Bốn Thành Phần Then Chốt của Pivot88

 

1. Thông Tin Kinh Doanh và Phân Tích Thời Gian Thực Tế

Nắm bắt các dữ liệu, phân tích và thông tin kinh doanh quan trọng tại nguồn để tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra.

2. Khả Năng Truy Xuất Tình Trạng Sản Phẩm

Có khả năng nhìn xuyên suốt tới mọi bước sản xuất bằng cách số hoá quá trình sản xuất.

3. Bảo Vệ Chất Lượng Nhãn Hàng

Loại bỏ đánh giá chủ quan. Mang quản lý và trách nhiệm chất lượng màu sắc tới quá trình quản lý chuỗi chung ứng của bạn.

4. Tìm Nguồn Chính Xác

Có cái nhìn sâu sắc trong việc tìm nguồn cung ứng với dữ liệu và phân tích thông tin kinh doanh nắm bắt ngay tại nguồn.

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivot88.

Share This