Thông Tin và PhânPivot88 QualityPro Tích Thời Gian Thực Tế

Một vài Đặc Tính của Quality Pro: Với Quality Pro, thụ thập bằng chứng và hợp lệ hoá nó ngay lập tức, loại bỏ việc báo cáo giấy không đồng nhất. Nhận diện và giải quyết các vấn đề chất lượng sản phẩm sớm hơn trong các bước sản xuất và nhanh hơn. Thu nhận thông tin kinh doanh và phân tích trong thời gian thực tế để tìm ra các xu hướng ngay từ nguồn, dẫn tới chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ lỗi được giảm xuống và bồi hoàn nhà bán lẻ được giảm đi.

Tất cả các thông tin nắm bắt bởi Pivot88 bao gồm thời gian và người dùng được đóng dấu và có khả năng truy cập từ bất cứ nơi nào. Việc thu thập dữ liệu trực tiếp của chúng tôi cung cấp nguồn thông tin kinh doanh độc đáo với những phân tích thời gian thực tế. Khả năng nhìn xuyên suốt tới toàn quá bộ các quá trình của bạn một cách chính xác và thực hiện lời hứa bằng việc làm!

 • Đặt các kiểm tra chỉ với một vài nhấp chuột đơn giản
 • Quản lý & theo sát trong các kiểm tra đã đặt và hoàn thành
 • Hợp tác với hệ thống nhà cung cấp của bạn với các thông tin cập nhật nhất
 • Xem lại & chia sẻ báo cáo kiểm tra trực tuyến từ bất kỳ nơi tại bất kỳ thời điểm nào
 • Nhận cảnh báo và cập nhật với các thống báo tức thời tự động
 • Duyệt các kiểm tra và chia sẻ ý kiến bình luận về chất lượng và các quá trình sản xuất
 • Chia sẻ and sắp xếp các tệp tin liên quan tới một kiểm tra, thứ tự hoặc kiểu
 • Lên cấu trúc và xem lại quá trình làm kiểm tra
 • Loại bỏ tính chủ quan của người kiểm tra và tăng độ chính xác bằng việc kết nối với các thiết bị bên ngoài
 • Chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ (bao gồm tiếng Trung Quốc phổ thông)
 • Giao diện với các hệ thống kinh doanh như ERP và PLM cho nhập dữ liệu tự động
 • Linh hoạt với Quality Plan Builder cho phép tạo ra các kế hoạch chất lượng cụ thể kết nối tới một SKU hoặc Style

Xem những điều khác mà Pivot88 cung cấp:

 

Tải về trường hợp nghiên cứu này để tìm hiểu cách Pivot 88 đã giúp một nhà sản xuất Bắc Mỹ giảm chi phí cao của chất lượng kém.

Chọn trong danh sách các gói cho từng ngàng sẵn sàng để phục vụ các công ty thuộc mọi tầm vóc

Đi bước đầu tiên trong việc số hoá và đơn giản hoá quá trình kiểm tra của bạn với gói quản lý & kiểm tra giới thiệu của chúng tôi.

Pivot88-QualityAPP-the-checker-Logo

The Checker

Thu thập thông tin với giải pháp ưu tú của chúng tôi dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành, cung cấp cho bạn những phân tích có chiều sâu hơn, phân tích thời gian thực tế, các quá trình làm việc tuỳ chỉnh & các hình thức kiểm tra đã được nghiên cứu và lên cấu đầy đủ.

Pivot88-QualityAPP-the-inspector-Logo

The Inspector

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This