Đi bước đầu tiên trong việc số hoá và đơn giản hoá quá trình kiểm tra của bạn với gói quản lý & kiểm tra giới thiệu của chúng tôi. 

Với khả năng điều chỉnh với mọi ngành, The Checker làPivot88-QualityAPP-the-checker-Logo bước khởi đầu hoàn hảo để giới thiệu cấu trúc và sự tiêu chuẩn hoá vào quá trình chất lượng của bạn để đưa bạn tiến tới tự động hoá và số hoá hoàn toàn các quá trình của bạn và giúp bạn truy cập tức thời dữ liệu và các kết quả trong thời gian thực tế. Hơn nữa, hệ thống tiếp kiệm giấy và đóng góp vào sứ mệnh Go Green của thế giới!

Cấu trúc cơ bản của The Checker cung cấp tính linh động của các mẫu kiểm tra giấy, tăng số lượng người dùng và dễ sử dụng, giúp cho việc triển khai nhanh chóng. Các chi tiết kiểm tra cơ bản bao gồm một số kiểm tra tự tạo, tên người kiểm tra, ngày kiểm tra và tất cả chi tiết liên quan tới sản phẩm cần kiểm tra được điền tự động trong mẫu và có ngay cho để người kiểm tra có thể xác nhận tức thì. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi người mắc liên quan tới nhập dữ liệu thủ công.

The Checker là cách nắm bắt và gắn nhanh chóng và tự động một số lượng vô hạn các hình ảnh có thể được chú thích. Những ảnh này được định dạng và chỉnh kích cỡ tự động để vừa với báo cáo kiểm tra, không cần phải làm thêm bất cứ việc thủ công nào nữa! Hệ thống cũng là một phương tiện để ghi các lỗi hiệu quả – dù nhỏ, lớn hay quan trọng – để nhanh chóng đi sâu vào các khu vực có vấn đề trong quá trình sản xuất và hơn nữa.

Dựa trên dữ liệu nhập tại thời gian kiểm tra, kết quả được tính toán tự động dựa trên các quy định kinh doanh có sẵn và kích cỡ mẫu đã được quyết định từ trước & các mức AQL dựa theo các tiêu chuẩn quân đội MILS 105E, do đó loại bỏ tính chủ quan của người kiểm tra trong quá trình.

Bắt đầu thu thập dữ liệu ngay và ôm trọn tương lai của công nghệ chất lượng và sản xuất với Ứng Dụng Chất lượng The Checker của Pivot88.

Các Đặc Tính

  • Số Người Dùng Không Giới Hạn
  • Số Thiết Bị Không Giới Hạn
  • Mẫu Dựng Sẵn Chung
  • Quá Trình Kiểm Tra Tiêu Chuẩn
  • Bộ Chuyển Dữ Liệu Sang Excel
  • Máy chủ chia sẻ
  • Hỗ Trợ Mức Bạc
  • 3 Bảng Phần Tích Xác Định Trước bao gồm Tổng Quát Chất Lượng, Các Hoạt Động Kiểm Tra & Xu Hướng Đạt hoặc Loại

Yêu cầu tờ sản phẩm

Bạn đang tìm kiểm một cái gì đó cụ thể hơn? Một cái gì đó sẽ cho phép bạn có thêm thông tin dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành, cung cấp cho bạn những phân tích có chiều sâu hơn, phân tích thời gian thực tế, các quá trình làm việc tuỳ chỉnh & các hình thức kiểm tra đã được nghiên cứu và lên cấu đầy đủ. Chúng tôi có cái mà bạn đang tìm kiếm!

Bằng cách kết hợp nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu sâu rộng trong môi trường từng ngành cụ thể, chúng tôi đã phát triển thêm một loạt các ứng dụng được gọi là The Inspector. Một giải pháp tối ưu được chấp nhận trong ngành, xây dựng riêng cho bạn và đội của bạn!

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This