Đưa ra 6 ứng dụng theo ngành, The Inspector Pivot88-QualityAPP-the-inspector-Logolà sức mạnh của công nghệ kết hợp với cách làm tối ưu của từng ngành và cho phép bạn tự động hoá và số hoá hoàn toàn các quá trình của bạn để giúp bạn có thể truy cập tức thời các số liệu và kết quả trong thời gian thực tế. Hơn thế nữa, hệ thống tiếp kiệm giấy và đóng góp vào sứ mệnh Go Green của thế giới!

Đội ngũ Pivot88 đã nghiên cứu ngành bán lẻ vô cùng kỹ lưỡng. Bằng việc xem lại hàng nghìn báo cáo kiểm tra từ những công ty hàng đầu trong từng lĩnh vực, tiến hành phân tích nhà máy tại chỗ, xem xét các dữ liệu tỉ mỉ và tiền hành phỏng vấn trực tiếp trên toàn thế giới, chúng tôi đang cung cấp cho bạn một giải pháp tối ưu để tự động hoá và số hoá các quá trình chất lượng của bạn.

Tất cả các ứng dụng tạo nên gói The Inspector được xây dựng để cung cấp một hình thức thông tin với các chuẩn mực toàn cầu và các quy trình gắn sẵn trơn tru tại trung tâm của gói. Cấu trúc tuỳ biển đưa tính giản đơn của hình thức kiểm tra giấy lên một tầm cao mới. Có tới 50 lĩnh vực dữ liệu kết nối tới một Style hoặc SKU đơn lẻ được tạo ra một cách tự động trong hình thức này và có sẵn ngay lập tức cho người kiểm tra với khả năng phê chuẩn ngay. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và giảm lỗi người mắc liên quan tới việc nhập dữ liệu thủ công mà còn cung cấp cho các nhà kiểm tra dữ liệu mà họ cần để tiến hành kiểm tra một cách hiệu quả mà không phải phụ thuộc vào tất cả các giấy tờ.

Mỗi ứng dụng cung cấp cho các nhà kiểm tra một báo cáo ảnh theo hướng dẫn đầy đủ để họ nắm bắt nhanh chóng và kèm các ảnh theo ngành cụ thể — ảnh đã được định dạng và chỉnh cỡ cho vừa với báo cáo kiểm tra – không còn cần phải tải lên một cách thủ công! Điều này sẽ làm cho việc xem lại quá trình dễ hơn và cho người duyệt một ảo giác là anh ấy đang ở ngay tại nhà máy. 
Danh sách kiểm tra liên quan đến phân tích trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm cũng được bao gồm và có thể được hoàn thành với một cái nhấn chuột để xác nhận sự phù hợp của các yêu cầu cụ thể.

Thiết Kế Cho Ngành Của Bạn

Bằng cách kết hợp nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu sâu rộng trong môi trường từng ngành cụ thể, chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp tối ưu được chấp nhận trong ngành, xây dựng riêng cho bạn và đội của bạn!

Các Đặc Tính

 • Số Người Dùng Không Giới Hạn
 • Số Thiết Bị Không Giới Hạn
 • Mẫu Dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành
 • Thông Tin, Cấu Trúc & Quy Trình Gắn Sẵn
 • Quy Trình Làm Kiểm Tra Cấu Hình Được
 • Bộ Chuyển Dữ Liệu Sang Excel
 • Phân Nhỏ Lỗi Theo Quy Định Của Ngành
 • Truy Cập Tức Thì Tới Các Chi Tiết Kiểm Tra Có Giá Trị
 • Xác Nhận Đồng Nhất & Kiểm Tra Trong Phòng Thí Nghiệm Nhanh Chóng
 • Các Báo Cáo Tuỳ Chỉnh với Bộ Quality Plan Builder cho Các Số Đo & Các Điểm Kiểm Tra Khác
 • Máy Chủ Dành Riêng

Ưu Tú

 • 7 Báo Cáo Phân Tích bao gồm Bộ Thương Lượng Nhà Cung Cấp
 • Hỗ Trợ Mức Bạc
 • Lên tới 18750 Kiểm Tra Hàng Năm

Siêu Ưu Tú

 • 10 Báo Cáo Phân Tích bao gồm Bộ Thương Lượng Nhà Cung Cấp & Hiệu Suất Nhà Kiểm Tra
 • Hỗ Trợ Mức Vàng
 • Lên tới 75000 Kiểm Tra Hàng Năm

Doanh Nghiệp Tuỳ Biến
Xây dựng của riêng bạn

 • Khả năng gắn và tự động hoá các quá trình hiện tại với các mẫu kiểm tra tuỳ chỉnh
 • Nhiều kế hoạch dữ liệu
 • Nhiều Kế Hoạch Hỗ Trợ các mức
 • Máy Chủ Dành Riêng
Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.
Share This