Accesories The Inspector

Pivot88-Fashion-accessoriesl-same-black-for-webĐược xây dựng cho ngành công nghiệp thời trang, Accesories THE INSPECTOR kết hợp sức mạnh của công nghệ với các cách làm tối ưu của ngành và cho phép bạn tự động hoá và số hoá hoàn toàn các quá trình của bạn để giúp bạn truy cập tức thì các dữ liệu và kết quả ở thời gian thực tế.

Hơn nữa, thu thập nhiều hơn các thông tin với giải pháp ưu tú dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành, cung cấp cho bạn những phân tích có chiều sâu hơn, phân tích thời gian thực tế, các quá trình làm việc tuỳ chỉnh & các hình thức kiểm tra đã được nghiên cứu và lên cấu trúc đầy đủ. 

 

Yêu cầu tờ sản phẩm

“…Đúng kiểu, đúng kích cỡ, trong đúng hộp với đúng nhãn…Chúng tôi đã cần một giải pháp cho phép truy cập tập trung các dữ liệu chất lượng cao thời gian thực tế ở tất cả các bước, khả năng nhìn xuyên suốt tới các nhà cung cấp và các hãng thanh tra thứ ba, và các phân tích Quản Lý Chất Lượng để giúp nâng cấp các quá trình của chúng tôi. Pivot88 giảm đáng kể việc đo lương sự không đồng nhất…”

Katia Berlin, Giám đốc Chiến Lược Tìm Nguồn & Quá Trình Kinh Doanh, Groupe Dynamite

Tìm hiểu cách Pivot88 đã giúp đỡ các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên thị trường hàng hoá tiêu dùng, công nghiệp, dệt may tăng chất lượng sản phẩm, giảm thời gian dẫn và tăng cao hiệu quả quá trình.

Trường hợp nghiên cứu #12

Thương hiệu dệt may quốc tế đang thấy rõ sự cải thiện tức thì trong chất lượng & ROI

Groupe Dynamite, công ty dẫn đầu trên thị thường thời trang nữ và một nhà sản xuất của nhiều hãng dệt may lớn như Dynamite & Garage, đã từng vật lộn để tạo khả năng nhìn xuyên suốt tới các quá trình quả lý chất lượng. Học cách Pivott88 giúp Groupe Dynamite nâng cao đáng kể chất lượng và cách họ đạt được:

  • ROI tức thì
  • Sự cải thiện trong vấn đề “đúng kiểu, đúng cỡ, trong đúng hộp với đúng nhãn”
  • Giảm số trả cho các nhà cung ứng

Tải Về Trường Hợp Nghiên Cứu

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This