APParel The Inspector

Pivot88-APParel-same-black

Được xây dựng cho ngành công nghiệp dệt may, APParel THE INSPECTOR kết hợp sức mạnh của công nghệ với các cách làm tối ưu của ngành và cho phép bạn tự động hoá và số hoá hoàn toàn các quá trình của bạn để giúp bạn truy cập tức thì các dữ liệu và kết quả ở thời gian thực tế.

Hơn nữa, thu thập nhiều hơn các thông tin với giải pháp ưu tú dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành, cung cấp cho bạn những phân tích có chiều sâu hơn, phân tích thời gian thực tế, các quá trình làm việc tuỳ chỉnh & các hình thức kiểm tra đã được nghiên cứu và lên cấu trúc đầy đủ. 

Yêu cầu tờ sản phẩm

“…Pivot88 giúp tiết kiệm thời gian cho các nhà thông thương bằng qua việc đảm bảo rằng tất cả các báo cáo có cùng một hình thức và có thể truy cập tại một địa điểm. Hệ thống cũng đã cho phép chúng tôi tăng số lượng hình ảnh chất lượng tốt trong báo cáo của chúng tôi để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về thị giác trong quá trình phê duyệt…” Daton Lee, Giám Đốc Điều Hành, Pepe Jeans Asia

Tìm hiểu cách Pivot88 đã giúp đỡ các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên thị trường hàng hoá tiêu dùng, công nghiệp, dệt may tăng chất lượng sản phẩm, giảm thời gian dẫn và tăng cao hiệu quả quá trình.

Trường hợp nghiên cứu #12

Thương hiệu dệt may quốc tế đang thấy rõ sự cải thiện tức thì trong chất lượng & ROI

Groupe Dynamite, công ty dẫn đầu trên thị thường thời trang nữ và một nhà sản xuất của nhiều hãng dệt may lớn như Dynamite & Garage, đã từng vật lộn để tạo khả năng nhìn xuyên suốt tới các quá trình quả lý chất lượng. Học cách Pivott88 giúp Groupe Dynamite nâng cao đáng kể chất lượng và cách họ đạt được:

  • ROI tức thì
  • Sự cải thiện trong vấn đề “đúng kiểu, đúng cỡ, trong đúng hộp với đúng nhãn”
  • Giảm số trả cho các nhà cung ứng

Tải Về Trường Hợp Nghiên Cứu

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.
Share This