Home Décor The Inspector

Pivot88-Home-Decor-same-blackĐược xây dựng cho ngành công nghiệp bán lẻ, Home Decor THE INSPECTOR kết hợp sức mạnh của công nghệ với các cách làm tối ưu của ngành và cho phép bạn tự động hoá và số hoá hoàn toàn các quá trình của bạn để giúp bạn truy cập tức thì các dữ liệu và kết quả ở thời gian thực tế.

Hơn nữa, thu thập nhiều hơn các thông tin với giải pháp ưu tú dựa trên các cách làm tối ưu của từng ngành, cung cấp cho bạn những phân tích có chiều sâu hơn, phân tích thời gian thực tế, các quá trình làm việc tuỳ chỉnh & các hình thức kiểm tra đã được nghiên cứu và lên cấu trúc đầy đủ.

Yêu cầu tờ sản phẩm

“…Các lợi ích của Pivot88 thể hiện rất rõ ràng ngay khi tôi có thể sử dụng hệ thống để nắm bắt, theo dõi, xuất và phân tích tất cả các dữ liệu của tôi. Đồng thời, chúng tôi ở trên đường tiêu chuẩn hoá các quá trình của chúng tôi mà không cần phải làm thêm gì cả.

Pivot88 cung cấp sự hiểu biết sâu sắc thời gian thực tế về các hoạt động của người lắp ráp và thanh tra, do đó giúp tôi hiểu rõ hơn về những vị trí đang có lỗ hổng. Hệ thống thực sự giúp chúng tôi tăng hiệu quả sản xuất và đơn giản hoá việc lên kế hoạch sản xuất của tôi…”

 

Sebastien Bourassa, Phó chủ tịch Vận Hành & Chủ Tịch Savaria Huizhou (Trung Quốc), Savaria

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.
Share This