Pivot-tablet_spec-builderXây dựng các SKU, Collections, và Pricing on the Go

Việc xây dựng danh mục cho mùa tới chưa bao giờ dễ hơn. Specbuilder Pro để cho bạn nắm bắt một cách chính xác các dữ liệu sản phẩm mới và xây dựng các chiến lược giá trong danh mục sản phẩm của bạn. Thêm giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, các số liệu đo lường, chi tiết đóng gói vào mỗi ứng viên trong bộ sưu tập sắp tới để việc lựa chọn được thực hiện hiệu quả hơn. Đảm bảo các sản phẩm của bạn hoàn chỉnh và đáp ứng được mọi điểm giá, màu sắc, kiểu sản phẩm, vân vân, theo yêu cầu dưới một phương thức hiệu quả nhất.

Các Đặc Tính Của Spec Builder Pro:

Pivot99 Spec builderPro

  • Xây dựng tức thì một hệ thống dữ liệu tham khảo mạnh mẽ
  • Dễ dàng so sánh các đề nghị của nhà cung cấp
  • Truy cập dữ liệu tức thì trên đám mây

Achieve Accurate Sourcing:

Học cách Pivot88 đã giúp một doanh nghiệp Bắc Mỹ giảm chi phí cao của chất lượng và làm ngắn thời gian dẫn.

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This