Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ các công ty như công ty của bạn, những tổ chức khoán sản xuất sản phẩm, giảm các chi phí và nâng cao chất lượng thông qua các phần mềm tương tác và giải pháp năng động, di động và trên đám mây. Các phân tích và thông tin kinh doanh trên đám mây của Pivot88 cung cấp cho bạn khả năng nhìn xuyên suốt và hợp nhất toàn bộ quá trình và dữ liệu của bạn, cho phép bạn kiểm tra chuỗi cung ứng trong thời gian thực tế.

Với các văn phòng đặt tại Châu Á và Bắc Mỹ, Pivot88 có một vị thế đặc biệt là nhà đại diện ảo của bạn tại các địa điểm của người bán hàng và nhà cung cấp cho bạn. Giải pháp trên đám mây của chúng tôi cho bạn cái nhìn sâu sắc vào mọi mức trong chuỗi cung ứng, vượt ra ngoài giới hạn bốn bức tường của công ty bạn – cho bạn những dữ liệu đầy giá trị về những người hợp tác mà trước đây bạn chưa bao giờ có thể thu thập một cách hiệu quả và chính xác.

Cuối cùng, chúng tôi hoàn toàn đứng sau hỗ trợ các quá trình và phần mềm của chúng tôi, nên xin vui lòng hỏi chúng tôi về bảo hành.

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This