Các Nguồn Tài Nguyên Ngành Hữu Ích

Tại đây bạn có thể tìm được các nội dung cao cấp về quản lý chuỗi cung ứng bao gồmvề quản lý chuỗi cung ứng bao gồm các trường hợp nghiên cứu điển hình và các phim. Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng ký để nhận eNewsletter, ở phần chân dưới đây, để có những cập nhật ngành mới nhất.

 

“The Cost of Quality”
Quality Magazine
Learn more about why the cost of quality matters, how to calculate it, and what to do with the results.

 

“What’s Missing from Most Cost of Quality Programs?”
Quality Magazine
Discover in this article the four critical components of a cost of quality program and how to leverage this metric to its fullest extent.

 

“10 Best Practices You Should Be Doing Now”
Supply Chain Quarterly
Establish a strong foundation for supply chain excellence by adopting these ten best practices.

 

“How to Build Better Relationships in China”
Supply Chain Quarterly
Advice from experts on developing and maintaining strong supplier partnerships in this important trading nation.

 

“Real-Time Visibility Within Reach”
Logistics Management
How technology helps today’s supply chain professionals better gather and manage data to achieve competitive differentiation.

 

“Lifting the Fog: Three Steps to Supply Chain Visibility”
Supply Chain Quarterly
Try this three-step approach for leveraging valuable supply chain data from both existing and new sources.

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This