Nội dung này chỉ có trong tiếng Anh

The Future of the Supply Chain is Taking Shape Today

The Future of the Supply Chain is Taking Shape Today

The COVID-19 crisis is sparking one of the most challenging times since World War II, hitting both brands and manufacturers, in all industries. By causing blow after blow to both supply and demand, the pandemic has developed a huge storm, affecting everybody’s supply...

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This