Tìm hiểu cách Pivot88 đã giúp đỡ các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên thị trường hàng hoá tiêu dùng, công nghiệp, dệt may tăng chất lượng sản phẩm, giảm thời gian dẫn và tăng cao hiệu quả quá trình.
 

 

Thương hiệu dệt may quốc tế đang thấy rõ sự cải thiện tức thì trong chất lượng & ROI

Groupe Dynamite, ông ty dẫn đầu trên thị thường thời trang nữ và một nhà sản xuất của nhiều hãng dệt may lớn như Dynamite & Garage, đã từng vật lộn để tạo khả năng nhìn xuyên suốt tới các quá trình quả lý chất lượng. Học cách Pivott88 giúp Groupe Dynamite nâng cao đáng kể chất lượng và cách họ đạt được:

  • ROI tức thì
  • Sự cải thiện trong vấn đề “đúng kiểu, đúng cỡ, trong đúng hộp với đúng nhãn”
  • Giảm số trả cho các nhà cung ứng

Tải Về Trường Hợp Nghiên Cứu

Nâng cao hiệu quả kiểm tra cho một nhà sản xuất bán lẻ Bắc Mỹ

Học cách một một nhà sản xuất bán lẻ Bắc Mỹ với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài đã giảm chi phí cao của chất lượngTải Trường Hợp Nghiên Cứu

 

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.

Share This