Tự kiểm tra nhà cung cấp


Xu hướng mới là khả năng tự kiểm tra trong quá trình chất lượng của bạn! Theo truyền thống, các nhà cung cấp và công ty cùng tiến hành các kiểm tra chất lượng dẫn lệch lạc trong quá trình, trùng lặp các nhiệm vụ, thời gian và tiền bạc bị lãng phí, thông tin thiếu chính xác và các lỗ hổng trong quá trình.

Bằng việc liên quan mọi bên từ các công nhân nhà máy tới các nhà quản lý ở cấp cao nhất, bạn tạo ra một cảm giác thống nhất dựa trên thông tin mở và khuyến khích hợp tác. Một trong những lợi ích lớn nhất là việc các lỗi và điểm không đồng nhất được phát hiện tại nguồn thay vì khi hàng tới điểm cuối – khi mà mọi thứ đã quá muộn! – do đó dẫn tới các chi phí cao hơn và tỉ lệ phế liệu tăng cao.

Pivot88 nhận ra tầm quan trọng của xu hướng mới này thông qua:

  • Cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn vào việc cải thiện quá trình và làm việc hướng tới một các tiếp cận mang tính phòng tránh cao hơn
  • Cung cấp một công cụ vững chãi để truyền đạt thông tin và hợp tác
  • Giúp các nhà cung cấp và công ty thấu hiểu các yêu cầu của mỗi bên
  • Cải thiện các mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp
  • Cung cấp khả năng nắm bắt dữ liệu thời gian thực tế để thực hiện cải thiện ngay lập tức
  • Tăng khả năng nhìn xuyên suốt tới sản xuất và chất lượng nhà cung cấp

Và còn nhiều hơn nữa!

Pivot88 cung cấp cho bạn những công cụ bạn cần để phát triển sự tin cậy ban đầu và để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh vững chãi giữa các nhà cung cấp và công ty. Khả năng nắm bắt dữ liệu chính xác là một bước khởi đầu quan trọng. Đó là lý do giải pháp của chúng tôi cho phép các người dùng xoá các lỗi nhập dữ liệu và tiết kiệm thời gian với dữ liệu tự điền, xác nhận các danh sách kiểm tra bắt buộc và các kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm, tuân theo các báo cáo ảnh đã được hướng dẫn, nắm bắt một cách chính xác các lỗi & số đo và kết nối các thiết bị bên ngoài để hoàn toàn loại bỏ tính chủ quan khỏi quá trình. Về cơ bản, chúng tôi tìm cách tăng hiệu suất trong khi giữ cho bạn một tinh thần thoải mái.

Trang web này được thiết kế để cung cấp các thông tin chung về các giải pháp của Pivot88. Mọi thông tin ở trên trang này là tài sản của Pivott88.
Share This